การชำระเงิน

ขั้นตอน การชำระเงิน มัดจำเพื่อให้การจองของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์

เมื่อท่านทำการเลือกรถที่ต้องการจะเช่าแล้ว พร้อมกำหนดวันรับรถและคืนรถเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจอง พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ท่านจะต้องชำระมัดจำล่วงหน้า หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือ การชำระเงิน มัดจำ เมื่อท่านได้มีการชำระเงินมัดจำและ ส่งสลิปโอนเงิน ให้ผู้รับจองรับทราบเรียบร้อยแล้วการจองของท่านของท่านก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ และท่านจะต้องมาชำระส่วนที่เหลือตอนรับรถ

ในกรณีที่ท่านจะต้องชำระค่าค้ำประกันหรือค่ามัดจำรถ ท่านจะต้องชำระพร้อมกับค่าเช่ารถส่วนที่เหลือในวันรับรถเช่นเดียวกัน ดูรายละเอียดใน เงื่อนไขการเช่ารถ

บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ชื่อธนาคาร : กรุงไทย
ชื่อบัญชี : น.ส. ชนุชตพร เดเช
หมายเลขบัญชี : 812 0 206 266

พร้อมเพย์
ชื่อ: น.ส. ชนุชตพร เดเช
เบอร์มือถือ : 0831046373